Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit dan memberi makna yang jelas.