Keselamatan Manusia Itu Dalam Menjaga Lidahnya (Perkataannya)